Tuesday, 30 June 2009

Jawapan "soalan pelik pelik"

hurm...dah cuba jawab soalan pelik-pelik?

try cek jawapan...sama tak?......(sambungan kisahnya.....)


Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan
keyakinan kepada Allah.Setelah membaca Basmallah dia berkata,-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t.
berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran kami)."
(Al-Isra': 12).-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi
Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak
kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan
al-Qur'an.-Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t.
menciptakan makhluk.-Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis.
Allah s.w.t. berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit
berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy
ar-Rahman. Allah s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada
di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang
malaikat men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka."
(Al-Haqah: 17).-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan
kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin
topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah
s.w.t. berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka
untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara
Nabi Yusuf .-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa
yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa
memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu
itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas
mata air." (Al-Baqarah: 60).-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi
Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah
waktu Subuh. Allah s.w.t. ber-firman, "Dan waktu subuh apabila
fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir: 18).-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus
AS.
-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah
saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada
ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi
berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang
kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap,
Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaan terhadap kamu
semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan
ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Yusuf:98)-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah
suara Keledai. Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya
sejelek-jelek suara adalah suara keledai." (Luqman: 19).-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi
Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab
dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah
Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, "Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang
diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara
dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah
Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t.? "Sesungguhnya
tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai
30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan
dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun,
Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat
yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang
hari.Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda
Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia
mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab
satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar
pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti
keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha
menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang
yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya
dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu
pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun
aku takut kalian marah."Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha
Illallah Wa Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah."Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus
memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan
kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang
pemuda Muslim yang bertakwa.**

0 comments:

e.d

"dan demi nafas yang Kau hembuskan dalam dada, ku berjanji utk menjadi yang terbaik"

"maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaiMu,dalam dada ku harap hanya diriMu yang bertakhta"

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP